KHẢO SÁT

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi rất trân trọng phản hồi của bạn.

SENIA Academy Vietnam Foundations Course Feedback
Tên
Tên
Tên
Họ
Bạn vừa hoàn thành khóa học nào?
Bạn dành khoảng bao nhiêu giờ mỗi tuần cho mỗi học phần?
Chúng tôi có thể sử dụng tên và bình luận của bạn trên trang web của chúng tôi không?
Bạn biết về khóa học này bằng cách nào?